Vladimír Kopecký na Špilberku

Až do 4. září budou mít návštěvníci brněnského hradu Špilberk v tamější gotické kapli možnost zhlédnout výstavu Vladimír Kopecký: Dálky a póly, která představuje geometrický pól jeho rozsáhlé tvorby.

Vladimír Kopecký: Dálky a póly, Muzeum města Brna - hrad Špilberk, 7.7. až 4.9. 2016

Vladimír Kopecký: Dálky a póly, Muzeum města Brna – hrad Špilberk, 7.7. až 4.9. 2016

Malíř a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký ve své tvorbě osciluje mezi dvěma póly. A sice mezi přísnou geometrií a divokou gestickou expresí. Oba tyto přístupy zároveň uplatňuje v malbě i v práci se sklem. Výstava Dálky a póly se zaměřuje na Kopeckého geometrickou polohu. Představuje výběr děl, která diváka upoutají čistotou formy a dokonalým zpracováním. Geometrii Vladimír Kopecký ve své tvorbě systematicky rozvíjí již od 60. let minulého století, kdy začal jako podklad pro své malby používat vzorovaná průmyslová linolea, na která maloval v perspektivě dokonalé bloky geometrických pilířů. Tyto těžké prvky, připomínající trámy nebo pilíře, často rýsoval tužkou. Tisíci čar tehdy Kopecký trpělivě šrafoval každý detail. Jeho nejnovější grafické práce se dnes překvapivě blíží této meditativní rovině. Dostává se v nich až na hranici op artu, drží si však stejná východiska jako v 60. letech. Stále vidíme pilíře, jejich hmota je však v novodobém virtuálním pojetí odlehčená. Rezonuje v pravidelně se opakujících vrstvách a liniích. Kopeckého digitálně zpracované grafiky v sobě mají až cosi kosmického, jakoby na nás jejich tvary promlouvaly z nesmírné dálky.

Čistý geometrický přístup Vladimír Kopecký uplatňoval i v tvorbě se sklem. Jako první u nás začíná používat vrstvené tabule skla tak, že v nich vytváří iluzivní pocit hloubky a prostoru. V pískovaných tabulových stěnách se objevují prolínající se pilíře stejně jako v jeho obrazech. K vyjádření stejných principů jako v malbě dokáže mistrně využít skla a jeho vlastností jako sochařského materiálu. V Kopeckého trojrozměrných instalacích a plastikách sklo doplňují další materiály, které myšlenkově vycházejí z neměnnosti, tíhy a stálosti – železné traverzy, kolejnice, dřevěné pražce, nebo trámy. Sklu tedy Kopecký dává nový rozměr, jednou nechá vyniknout jeho čistotu a optické vlastnosti, jindy jej přetvoří k nepoznání a využije jako malířského plátna.

Vladimír Kopecký: Dálky a póly, Muzeum města Brna - hrad Špilberk, 7.7. až 4.9. 2016

Vladimír Kopecký: Dálky a póly, Muzeum města Brna – hrad Špilberk, 7.7. až 4.9. 2016

Vladimír Kopecký (1931) studoval na sklářských školách v Kamenickém Šenově a Novém Boru. V roce 1949 nastupuje na pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru monumentální malby a skla pod vedením Josefa Kaplického. Zde společně s Adrienou Šimotovou a Františkem Burantem navrhují mozaiku pro světovou výstavu Expo 58 v Bruselu, za kterou získávají zlatou medaili. Na přelomu 60. let se Kopecký věnuje převážně malovaným vázám, které pojednává silnými vrstvami barvy. Od roku 1967 zaměřuje svou pozornost na malbu. Věnuje se sérii obrazů na linoleích, která vrcholí v roce 1970 výstavou v Galerii Václava Špály kurátorovanou Jindřichem Chalupeckým. Navrhuje monumentální mozaiky pro nádraží v Havířově (1963), Elektrotechnický zkušební ústav v Praze (1969) a Úpravnu vody Želivka (1971). V průběhu 70. a 80. let se postupně navrací zpět ke sklu, které využívá také v obrazech. Vznikají série geometricky pojatých skleněných objektů s iluzivní perspektivou, ale také expresivní obrazy s využitím odpadových materiálů a silných vrstev barvy. V 80. a 90. letech se Vladimír Kopecký účastní několika sympozií, na kterých vznikají jeho vrcholné realizace. K nejpůsobivějším patří ústřední dílo pro československý pavilon v rámci výstavy Expo 92 v Seville. Rozměrná instalace sestavená z mnoha ostrých skleněných tabulí politých vrstvami akrylových barev se bohužel nezachovala. Mezi lety 1990 až 2008 se Vladimír Kopecký ujímá vedení ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde po Stanislavu Libenském a Jaroslavu Svobodovi vychovává nastupující generaci sklářských výtvarníků. V posledních letech se opět věnuje expresivní malbě a práci se sklem společně s tvorbou geometrických digitálních grafik, za které v roce 2014 získal dvě ceny v 20. ročníku celostátní soutěže Grafika roku 2013.

sklo01

21931_7dd70feead

Vladimír Kopecký: Dálky a póly, Muzeum města Brna - hrad Špilberk, 7.7. až 4.9. 2016

Vladimír Kopecký: Dálky a póly, Muzeum města Brna – hrad Špilberk, 7.7. až 4.9. 2016

Napsat komentář